PRODEJ OBILÍ/SENA/KRMNÁ ŘEPA/VÝDEJ NATURÁLIÍ:

kontakt: paní Zuzana Ohmannová, hospodářka RV, tel. 326 357 108

 

DOVOZ SENA (vč. DPH)

V katastru družstva zdarma. Mimo katastr 900,- Kč/hod, v případě potřeby manipulátor 900,- Kč/hod.

Do ceny se počítá cesta tam i zpět.