V Luštěnicích dne 16. května 2022

 

Vážení členové,

 

    dne 24. 6. 2022 se uskuteční Výroční členská schůze našeho družstva. Na programu schůze bude, dle bod č. 6, mimo jiné i konání doplňkových voleb do představenstva, a to z důvodu podání demise pana Karla Malinovského, jakožto zástupce za Agro, družstvo služeb Luštěnice. Vzhledem k tomu, že nebyl zajištěn jiný zástup za firmu     Agro, musí se konat doplňkové volby k dovolení devátého člena představenstva.

    Prosíme všechny, kteří se nemohou schůze zúčastnit osobně, aby poskytli plnou moc jinému členovi nebo i jiné osobě. V případě nízké účasti by se musela schůze opakovat.

 

S pozdravem

 

                               

           Ing. Petr Šourek                                                                 

   předseda představenstva                                                                                                       

 

 

 P O Z V Á N K A

 

   Představenstvo Zemědělského družstva Luštěnice, Nová ul. 225, 294 42 Luštěnice Vás zve na

 

 Č L E N S K O U   S C H Ů Z I,

 

která se koná v kulturním domě na Vlkavě v pátek dne 24. 6. 2022 od 16:00 hod., 

          prezence účasti od 15:00 hod.

 

       Program: 

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu, volební, mandátové a návrhové komise
  3. Zpráva představenstva družstva o hospodaření v roce 2021, projednání účetní uzávěrky a rozdělení zisku
  4. Zpráva kontrolní komise
  5. Určení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2022
  6. Doplňkové volby do představenstva družstva
  7. Diskuse
  8. Schválení usnesení a závěr

 

       Platnost usnesení vyžaduje přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů. Pokud se nemůžete zúčastnit, můžete pověřit v souladu se stanovami svým zastupováním jiného člena družstva. Zastupovat však lze nejvýše tři jiné členy.

      Prosíme všechny, kteří se nemohou schůze zúčastnit osobně, aby poskytli plnou moc jinému členovi nebo i jiné osobě. V případě nízké účasti by se musela schůze opakovat.

         K jednotlivým bodům programu může člen získat informace v sídle družstva u předsedy představenstva.

 

       Doprava:    Voděrady 15:00,    Luštěnice    15:05, Rejšice  15:10,    Smilovice   15:12,

                        Újezd       15:15,   Bratronice   15:20,  Vlkava  15:25,    Čachovice  15:30,

                        Struhy      15:35,    Lipník         15:40, Všejany 15:45,    Vlkava       15:50.

                                                                                                         

 

  Ing. Petr Šourek

                                                                                                  předseda představenstva

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                                                                                            7. března 2022

 

Vážení členové družstva,

 

    z důvodu epidemie covid-19, rozhodlo představenstvo družstva na svém jednání dne 31.1.2022, odložit výroční členskou schůzi, a to na pátek 24. června 2022, od 16:00hod (prezence účasti od 15:00hod).

   Schůze se bude konat v Kulturním domě na Vlkavě (adresa Boleslavská 147, 294 43 Vlkava). Bližší informace a pozvánku na členskou schůzi Vám zašleme poštou měsíc před konáním schůze.

 

 

S pozdravem

 

 

Ing. Petr Šourek, předseda představenstva

Ing. Jana Pýchová, DiS., místopředsedkyně představenstva

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Prodej sena/služby - ing. Vik - 724 287 771

 

Dovoz sena (vč. DPH)

 

 

 

V katastru družstva zdarma.

Mimo katastr 900,- Kč/hod, v případě potřeby manipulátor 900,- Kč/hod.

(do ceny se počítá cesta tam i zpět)