VEDENÍ DRUŽSTVA

Nová ulice 225, 294 42, Luštěnice

 

Ing. Petr Šourek - předseda představenstva
telefon: 326 357 114

mobil: 606 612 542
e-mail: sourek@zdlustenice.cz

 

Ing. Jana Pýchová, DiS. - místopředsedkyně představenstva

mobil: 702 259 669

e-mail: pychova@zdlustenice.cz 

 

FINANČNÍ ÚČTÁRNA

Bc. Lucie Janů, DiS. - účetní
Iva Bubeníčková - účetní
e-mail: zdlustenice@zdlustenice.cz
telefon: 326 357 114

mobil: 721 262 719

 

MZDOVÁ ÚČTÁRNA/PERSONÁLNÍ ÚTVAR

Ing. Jana Pýchová, DiS.

mobil: 702 259 669

e-mail: pychova@zdlustenice.cz

 

ÚTVAR POZEMKY

Ing. Petr Šourek

mobil: 606 612 542

e-mail: sourek@zdlustenice.cz

 

ÚTVAR BOZP

Jan Brož

mobil: 725 893 495

e-mail: j.broz@zdlustenice.cz

 

 

STŘEDISKO ROSTLINNÉ VÝROBY

vedoucí: Ing. Jiří Stránský - člen představenstva
mobil: 606 612 543
e-mail: jiri.stransky.koso@centrum.cz


zástupce vedoucího: Ing. Petr Vik, DiS. - agronom přes ochranu rostlin
mobil: 724 287 771
e-mail: petrvik1@seznam.cz

 

technik RV, posklizňová linka: Brož Jan

mobil: 725 893 495

 

STŘEDISKO ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY

vedoucí: Alena Kovářová

mobil: 721 359 983

email: kovarova@zdlustenice.cz

 

zástupce vedoucího: Ing. Kateřina Regnerová

mobil: 722 961 587


farma Luštěnice
telefon: 326 357 112


farma Struhy
telefon: 326 307 611
 

STŘEDISKO DÍLNA

vedoucí: Bc. Michal Stezka - člen představenstva
mobil: 602 495 174
telefon: 326 357 132
email: stezka@zdlustenice.cz
 

STŘEDISKO KARTONÁŽ

vedoucí: Ing. Václav Hložek 
mobil: 602 235 820
telefon: 326 357 185
e-mail: karton@zdlustenice.cz