VEDENÍ DRUŽSTVA

Nová ulice 225, 294 42, Luštěnice

 

Ing. Petr Šourek - předseda představenstva
telefon: 326 357 114

mobil: 606 612 542
e-mail: sourek@zdlustenice.cz

 

Ing. Jana Pýchová, DiS. - místopředsedkyně představenstva

mobil: 702 259 669

e-mail: pychova@zdlustenice.cz 

 

FINANČNÍ ÚČTÁRNA

Bc. Lucie Janů, DiS. - účetní

Petra Weigendová   - účetní
e-mail: zdlustenice@zdlustenice.cz
telefon: 326 357 114

mobil: 721 262 719

 

MZDOVÁ ÚČTÁRNA/PERSONÁLNÍ ÚTVAR

Ing. Jana Pýchová, DiS.

mobil: 702 259 669

e-mail: pychova@zdlustenice.cz

 

ÚTVAR POZEMKY

Ing. Petr Šourek

mobil: 606 612 542

e-mail: sourek@zdlustenice.cz

 

ÚTVAR BOZP

Jan Brož

mobil: 725 893 495

e-mail: j.broz@zdlustenice.cz

 

 

STŘEDISKO ROSTLINNÉ VÝROBY

vedoucí: Bc. Michal Stezka - člen představenstva
mobil: 602 495 174
e-mail: stezka@zdlustenice.cz


zástupce vedoucího: Ing. Michaela Krupková

Agronomka/Rostlinolékařka
mobil: 724 287 771
e-mail: krupkova@zdlustenice.cz

 

Agronomka: Ing. Kateřina Duková

e-mail: dukova@zdlustenice.cz

 

technik RV: Brož Jan

mobil: 725 893 495

 

hospodářka RV: Zuzana Ohmannová

telefon: 724 225 884

email: ohmannova@zdlustenice.cz

Prodej obilí/sena/krmná řepa/výdej naturálií.

 

STŘEDISKO ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY

vedoucí: Alena Kovářová

mobil: 721 359 983

email: kovarova@zdlustenice.cz

 

zástupce vedoucího: Ing. Kateřina Regnerová

mobil: 722 961 587