Naše družstvo v současné době hospodaří na 3536. ha zemědělské půdy. Z toho je 152 TTP a zbytek orná půda. Hospodaříme na 21 katastrech a 2 okresech (Mladá Boleslav a Nymburk).  Naše pěstované plodiny jsou pšenice ozimá a jarní, řepka ozimá, ječmen ozimý a jarní, cukrová řepa, slunečnice, kukuřice, vojtěška, svazenka a krmná řepa.

V rostlinné výrobě pěstujeme jak tržní plodiny, tak krmné plodiny pro naší Živočišnou výrobu. 

Sředisko rostlinné výroby sídlí na středisku ve Smilovicích. Pro skladování produkce rostlinné výroby má firma vybudované vlastní odpovídající skladovací kapacity.

 

Naše technika se sklídí z traktorů Claas a New Holland, jedné sklízecí mlátičky New Holland, secího stroje Väderstadt, podmítačů Väderstadt Carrier, Väderstdt NZ, Horsch Tiger a Horsch Terrano. Dále máme traktorové Návěsy WTC písečná, ZDT Nové Veselí a Josikn. V pícninářské lince máme nahrabovače Claas, obraceče píce Claas a Fendt. Máme dva teleskopické manipulátory Claas a velký kolový nakladač Dressta. Na lisování slámy používáme lis Claas na hranaté balíky a na lisování cena lis Claas na kulaté balíky. 

 

Výnosy plodin za posledních 5 let

 

rok

pšenice ozimá

řepka ozimá

cukrová řepa

jarní ječmen

ozimý ječmen

slunečnice

Kukuřice na zrno

2017

6,1

3,3

79

4,2

-

2,41

6,2

2018

5

2,82

52

4

-

2,25

4,1

2019

5,5

3,51

52

5,1

6

2,61

7,1

2020

7,7

3,4

56

5,5

7,5

2,49

13

2021

6,1

2,42

72

5

6,8

3,3

13

průměr

6,08

3,09

62,2

4,8

6,8

2,61

8,7